SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Backarnas FF
Fotbollsföreningen på Kirseberg!
Policy Backarnas FF

Sportslig idé

Backarnas FF skall verka för att få fler tjejer att spela fotboll. Vi skall göra det genom att ge tjejerna möjlighet att träna och tävla (spela match) på sin nivå. Vi gör det genom att anpassa träning till tjejernas villkor. Vi är inkluderande i lagtanke och innovativa i att hitta möjligheter för alla spelare att utveckla sin del i fotbollen. Det betyder att vi är öppna för samarbeten över laggränser och åldersgränser både inom klubben och med andra klubbar. Backarnas FF skall ge tjejerna en sund syn på tjejers idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Genom kamratskap och laganda skall vi verka för att lyfta tjejernas självkänsla både i med- och motgång.

 

Föräldrar

Backarnas FF är en ideell förening. Det bygger på att alla föräldrar ställer upp och hjälper till med vad man kan runt laget. Gör vi det får vi en trygg och bra miljö runt laget och spelarna.

Stötta ditt barns idrottande. Ställ upp vid match. Uppmuntra barn och tränare. Hjälp tränare med praktiska göromål, t.ex. bära bollar och dra fram mål.

Håll koll på agendan och svara på kallelser. Meddela frånvaro både vid träning och match. Ställ upp vid klubbens och lagets aktiviteter t.ex. kioskförsäljning, backakarnevalen och vid klubbläger och att skjutsa till och från match.

Vi följer Skånes fotbollsförbunds nio föräldrarbud.


1. Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det.

2. Håll dig lugn vid sidlinjen. Låt barnen spela.

3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen. Med avstånd till ledare och spelare.

4. Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande.

5. Respektera domarens beslut. Se på domaren som en vägledare.

6. Skapa god stämning vid match/träning.

7. Fråga barnen om matchen var kul och spännande. Fråga ALDRIG efter resultatet.

8. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.

9. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du.

 

 

Ledare

 

Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn. För att på ett bra

sätt leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare agerar efter

följande riktlinjer:

 

.• Se till att främja lagets kamratanda. Ingen skall känna sig utanför.
 

• På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.

 

• Skapa bra relationer med motståndare och domare.


• Skapa bra föräldrakontakt.


• Fortbilda sig – utveckla sig själv.

 

• Först på plats – lämna sist.

 

• Vara ett föredöme mot användning av nedvärderande språk.

 

I vår barn- och ungdomsverksamhet ser vi matchspel som ett inlärningstillfälle och vi motverkar toppning och utslagning. Spelarna skall få utbilda sig på olika positioner under träning och match.  Lagets och spelarnas individuella prestation är alltid av större betydelse än resultatet.

 

För ledare och tränare i Backarnas FF som regelbundet tränar och leder barn görs kontroll i belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852). Särskild rutin finns framtagen för detta.

 

Spelare

  • Spelare i Backarnas FF skall vara goda kamrater som stöttar och hjälper varandra på och vid sidan av planen. 
  • Spelare skall hjälpa tränare och ledare vid match och träning med tex bollar, mål och flaskor.
  • Att lyssna på tränarna och alltid försöker göra sitt bästa, både på träning och match.
  • Att skapa en god stämning genom att alltid vara en bra lagkamrat. Vårda ditt språk och beteende. 
  • Ingen 
ska mobba, håna eller på annat sätt nedvärdera en lagkamrat eller motståndare.
  • Spelarna skall alltid tacka motståndare och domaren för matchen.
  • Spelarna skall alltid acceptera domarens beslut.


Alkohol och droger

Klubben tar aktivt avstånd ifrån alla typer av otillåtna prestationshöjande preparat. 

Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i Backarnas FF aktivt för att ge våra barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin hobby i.

All verksamhet som enbart vänder sig till barn och ungdomar under 18 år i Backarnas FF:s  regi skall vara rök-, alkohol- och drogfri. 
Alla Backarnas FF:s ledare skall verka för att förhindra eller skjuta upp ungdomarnas tobaks-, alkohol-, och drogdebut, gärna i samarbete med deras föräldrar.

Om en spelare, ledare eller funktionär inom klubben uppträder drog- eller alkoholpåverkad i samband med träning, match, träningsläger eller liknande skall vederbörande omedelbart lämna arenan, lokalen eller dylikt. Om personen är under 18 år skall förälder kontaktas.Media

All kommunikation genom media, även sociala medier, ska kännetecknas av klubbens värdegrund och positiva anda. Medlemmar avgör själva ifall man vill uttala sig till pressen. En medlem har alltid rätt att inte svara på frågor. Hänvisa i så fall till den av styrelsen utsedd talesperson. 

 

 

Jämställdhet och mångfaldspolicy

Backarnas FF anser att mångfald och jämställdhet berikar, ger fördelar och skapar utvecklingsmöjligheter.

Alla medlemmar i Backarnas FF ska behandlas och behandla andra med respekt och hänsyn, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla medlemmar i Backarnas FF ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde.


Bakgrund

Backarnas FF startades 2005 som en förening för tjejer och avsikten var att ge tjejerna lika bra villkor som killarna i fotbollsföreningen. Skilda villkor inom fotbollen kvarstår och vi ser det t.ex. i spelarlöner, domartilldelning och mediabevakning. Inom närområdet finns flera fotbollsföreningar men ingen har en omfattande verksamhet för tjejer. Vi har bra samarbete med dessa föreningar. Behovet att fokusera på flickor kvarstår och har gjort att vi lättare kan rekrytera spelare till vår förening. Vi anser att jämställdhet berikar och att fler tjejer i fotbollen behövs. Just nu är andelen flickor som spelar fotboll ungefär hälften av antalet pojkar (idrotten i siffror, statiska centralbyrån).


 


 
I samarbete med
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer